Konkurs „SZKOLNA ŚCIANA JAK MALOWANA”

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:
  • Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie
  • RODZAJ KONKURSU: plastyczny
 2. PRZEDMIOT KONKURSU:
  • wykonanie projektu muralu/malowidła/graffiti na ścianę przy pracowniach numer 11 i numer 1.
 3. CELE KONKURSU:
  • zachęcenie uczniów do aktywności twórczej i rozwijania zdolności artystycznych,
  • rozwijanie kreatywności uczestników,
  • pokazanie oczami młodzieży potencjałów i możliwości wykorzystania wspólnej przestrzeni szkolnej,
  • budowanie tożsamości ze szkołą,
  • zachęcenie uczniów do prezentacji swoich talentów.
 4. UCZESTNICY KONKURSU:
  • chętni uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie
 5. ZASADY UDZIAŁU:
  • Chętni uczniowie przygotowują projekt graffiti, muralu, malowidła, na którego podstawie będzie wykonany malunek na ścianach przy pracowni numer 11 i przy pracowni nr 1.
  • Pracę należy wykonać na formacie A3 dowolną techniką barwną, odręczną lub cyfrową. Na projekcie należy nanieść ramkę o wymiarach 15cm x 25cm. Będzie ona odwzorowywać wielkość realną ścian (wymiary 3×5 m) w skali 1:20.
  • Laureaci   konkursu będą mogli wykonać malunek na ścianach.
 6. TERMIN KONKURSU:
  • Prace należy złożyć do 29.03.2024 r. w pracowni nr 17.
 7. KRYTERIA OCENY:
  • Prace oddane konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.
  • Prace plastyczne powinny być zgodne z tematem konkursu.
  • Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu będzie oceniała pracę zgodnie z poniższymi kryteriami:
   • zgodność z tematem konkursu,
    • samodzielność wykonania,
    • pomysłowość,
    • estetykę wykonania,
   • oryginalność ujęcia tematu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac wykonanych niezgodnie z tematyką konkursu.
  • Zwycięzcę konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora,
  • Komisja Konkursowa po rozstrzygnięciu konkursu sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez członków Komisji Konkursowej.
 8. NAGRODY:
  • Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe (profesjonalne akcesoria plastyczne oraz dyplomy dla pierwszych 3 miejsc)
 9. INFORMACJE DODATKOWE:
  • Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:
   • Imię i nazwisko autora/autorki
   • Klasę, do której uczęszcza
   • Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Gocałek w pracowni nr 17.

Skip to content