Projekty zrealizowane

Mój zawód – moja przyszłość

Już po raz drugi realizujemy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie projekt współfinansowany z funduszu Unii Europejskiej wspierający edukację zawodową. Projekt i tym razem powstał w tutejszej placówce i jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby. Pozyskane środki wynoszą pół miliona złotych. Termin realizacji to kwiecień 2018 r. – wrzesień 2019 r. 


Uczestnikami będzie 84 uczniów technikum informatycznego oraz branżowej szkoły I stopnia, a także 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Głównym celem zaplanowanych działań jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów jako przyszłych absolwentów oraz lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
W ramach projektu przewidziano realizację 5 zadań. 
Doposażone zostaną pracownie dla zawodów: technik informatyk, technik ekonomista i technik architektury krajobrazu. Przewidziano zakup m. in.: drukarek (w tym 3D), skanerów, plotera, kserokopiarki, aparatów fotograficznych, serwera, programów edukacyjnych, materiałów eksploatacyjnych. 
Wszyscy uczniowie zrekrutowani do projektu wezmą udział w stażach lub praktykach zawodowych u pracodawców, które umożliwią im wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole, nabycie nowych doświadczeń, udoskonalenie umiejętności, poznanie oczekiwań pracodawcy. Każdy uczeń otrzyma stypendium w wysokości najniższego wynagrodzenia; pokryte zostaną też ze środków budżetowych projektu wszelkie koszty związane z odbywaniem staży i praktyk (badań, szkoleń, odzieży roboczej, dojazdów). 
W ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego wszyscy uczniowie wezmą również udział w konsultacjach z doradcą zawodowym, aby lepiej przygotować się do samodzielnego i aktywnego kształtowania swej kariery zawodowej. Młodzież z branżowej szkoły zapozna się poza tym z podstawami w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Uczniowie technikum będą doskonalić się podczas zajęć specjalistycznych: grafika komputerowa 2D i 3D, ICT w prowadzeniu działalności gospodarczej, rysunek odręczny oraz druk 3D obiektów małej architektury krajobrazu. 
Uzupełnieniem zajęć będą wycieczki edukacyjne do Fabryki Della w Łodzi oraz Arboretum w Wojsławicach. 
Młodzież otrzyma podręczniki i inne potrzebne materiały oraz posiłki. Z kolei dla nauczycieli przedmiotów zawodowych przewidziano sfinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń podnoszących ich kompetencje.

Akademia Umiejętności

W roku szkolnym 2014/15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie realizował projekt PO KL 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość projektu „Akademia Umiejętności” wynosiła 494 640,95 zł.
Projekt obejmował szkolenia i wsparcie dla 65 uczniów TI i ZSZ w nastepujących obszarach: 

 • język angielski 
 • matematyka 
 • grafika komputerowa 
 • webmaster 
 • kurs prawa jazdy 
 • grafika odręczna 
 • warsztaty przedsiębiorczości konsultacje z doradcą zawodowym 
 • konsultacje z psychologiem 
 • terapia metodą Biofeedback 
 • trening umiejetności społecznych 

Uzupełnieniem zajęć były cztery wycieczki edukacyjne. Każdy z uczniów odbył po 150 godzin stażu zawodowego, za który otrzymał stypendium stażowe. Dzięki udziałowi w projekcie swoje kwalifikacje podniosło także 23 nauczycieli ZSP na szkoleniach ICT, szkoleniu metodyczno – psychologicznym oraz na treningu umiejętności interpersonalnych.

Ekopracownia ze środków WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
Moja wymarzona ekopracownia 2014

Wartość ogólna zadania:31.741,57 zł.

Wysokość i forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 29.200,00 zł. obejmuje sfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni.

Wyposażenie pracowni obejmuje:

 • pomoce dydaktyczne bezpośrednio związane z edukacją ekologiczną m.in. : filmy edukacyjne, plansze, odczynniki, walizka ekobadacza, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, lupy, lunety,stacja pogodowa, karmniki, zestawy do analiz zanieczyszczeń środowiska  koszt całkowity 10990,80
 • multimedia m.in.: laptop, tablica interaktywna, projektor, wizualizer, kamera, telewizor  koszt całkowity 10082,31
 • wyposażenie pracowni m.in.: ławki, krzesła, biurko, szafy, gabloty ścienne, ścianki moderacyjne  koszt całkowity 10580,46
 • rośliny doniczkowe  koszt całkowity 88,00

Udział własny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie – 2541,57

Opis zakresu projektu:

Celem projektu jest utworzenie w byłej pracowni informatycznej nowoczesnej ekopracowni, wyposażonej w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne, dzięki którym realizacja programów edukacji ekologicznej i programów nauczania takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka czy przyroda, będzie ciekawsza, inspirująca, rozbudzi zainteresowania i ukształtuje nowoczesnego i wrażliwego człowieka oraz obywatela.  

Skip to content